SVA inleder samarbete med 4H

Nyligen inleddes ett samarbete mellan Sveriges 4H och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) med syfte att öka kunskap och förståelse för vikten av god hygien i gårdsmiljö. 

Smittskydd är en viktig fråga för oss på 4H-gårdarna dels eftersom att vi ofta har flera olika arter på gårdarna, men kanske främst för att vi fungerar som en mötesplats för djur och människa. Går man tillbaka i tiden var detta möte mellan människa och djur en naturlig del av vardagen. I dagens samhälle är denna interaktion inte lika vanlig och därför är det av hög vikt att man sprider kunskaper om smittrisker och hur dessa kan minskas. 

Projektet har ett "One Health"-perspektiv, vilket bl.a. syftar på att många smittämnen faktiskt cirkulerar mellan människa, djur och natur. Smittan överförs inte sällan via vatten, livsmedel eller med vektorer så som mygg och fästingar. Genom att skapa en medvetenhet om hur beroende vi faktiskt är av varandra hoppas man även att kunna sprida kunskap om hur vi på bästa sätt kan minska risker för att smittor sprids mellan exempelvis djur och männsika.

Vi på 4H är superglada och förväntansfulla över detta samarbete och hur detta kan komma att förbättra våra verksamheter! 

Kommentera gärna: