Fåren

På Färsna 4H bor fem stycken tackor utav rasen Värmlandsfår. 
Värmlandsfår är en lantras som tillhör gruppen Svenska Allmogefår. Det finns 10 olika allmogefårraser varav värmlandsfåren är den största gruppen både till antal får och besättningar.

Allmogefåren var tidigare vanliga i Sverige, men i slutet av 1800-talet började antalet minska. Allmogefåren utrotades nästan helt. Istället för de små, härdiga, inhemska fåren började man importera får från utlandet som hade större köttmängd och andra ullegenskaper. Detta för att man ville anpassa fåren till den nya tidens produktionskrav och de nya spinnmaskinerna. Då de återupptäcktes, för snart 20 år sedan, fanns det bara en spillra kvar.

Värmlandsfåren var den första Allmogefårrasen som återupptäcktes. De flesta Värmlandsfåren härstammar från Bengt Sonessons besättning i Värnäs, Värmland. Då Värmlandsfåren återupptäcktes fanns det knappt 100 individer. Tack vare intensivt bevarandearbete finns det idag cirka 4000 Värmlandsfår i genbank.

Värmlandsfåren är relativt småväxta i jämförelse med produktionsraser. De har små öron och kort svans. Tackorna är kulliga (i sällsynta fall behornade). Baggarna finns både som kulliga och behornade. Värmlandsfåren förekommer i alla färger: svart, grått, brunt, beige och vitt. Ullen passar bra till hantverk och är mycket lätt att spinna och tova.
Värmlandsfåren får oftast två lamm, tre förekommer. Ungtackor får oftast ett lamm och generellt är de goda mödrar. I stort sett varje år tar vi lamm på våra tackor och bidrar genom detta till att bevara rasen. 

Vår damer är fem helt olika personligheter - allt från Idun som älskar att bli kelad med, till Vår som hellre håller sig lite på sin kant. Lin och Rind är födda på gården och har blivit koppeltränade och brukar följa med barnen ut på promenader. 

Namnen på våra får har sitt ursprung i fornnordisk mytologi.

Lin

Rind

Idun

                                             Vår

Sigyn