Hönsen

På Färsna 4H har vi en liten grupp med höns utav lantrasen Gammelsvensk Dvärghöna. Vi har just nu 4 hönor som bor tillsammans med tuppen Oden. VI har också ett gäng unghönor som är avkommor till Oden och hans damer.
Vi vill satsa på att bevara denna ras och kommer därför att bedriva ett aktivt avelsarbete.

Gammelsvensk dvärghöna
Att det kom tama bankivahöns till norra Europa inklusive Sverige via de ostindiska kompanierna vet vi. De nämns på 1860-talet i svensk zoologisk litteratur. En senare benämning är "brun bantam". Det mest troliga är att de kom hit med det svenska ostindiska kompaniet som mellan 1731 och 1813 genomförde 132 resor. Den mest oförädlade delen av rasen bevaras under namnet gammalsvensk dvärghöna.
Källa: lantrasföreningen kackel

Kännetecken

  • Kroppen är kort och kraftig med reslig hållning.
  • Fjäderfärgen är vildfärg och de har glatta ben.
  • öronskivorna är röda med mer eller mindre vitt inslag.
  • Vikten på tupparna är ca 0,6 - 1,0 kg och hönorna 0,5 - 0,8 kg. 


Lantraser är anpassade till det självhushållande bondesamhällets miljö och krav. Lantrashöns försåg oss med ägg och kött i 2000 år, men konkurrerades ut av specialiserade raser för ca 100 år sedan. Många lokala lantraspopulationer är utrotade - andra har räddats i sista stund. Vi måste hjälpas åt att bevara dem till kommande generationer!