Kaninerna

På Färsna 4H bor det just nu fem mellerudskaniner och två dvärgvädurar. Mellerudskaninerna heter Embla, Wynja, Cocos, Caspian och Thorild och dvärgvädurarna heter Saga och Signe.  
Vi värdesätter att djuren ska få kunna bete sig så naturligt som möjligt och därför bor alla i stora burar där de kan gå in och ut som de vill samt möjlighet att gräva och hoppa. I den mån vi kan låter vi även kaninerna bo tillsammans i flock.

Mellerudskaninen
År 2001 hittades en rest med oförädlade kaniner med spännande gammal stam hos en äldre dövstum dam ”Edith i Sjöskogen” i Mellerud i Dalsland. Edith hade haft kaniner där allt sedan 1937, och bara tagit in två nya kaniner 1968. Kaningruppen bestod under hela 1900-talet av 15-20 djur, för att sjunka under de sista åren fram till 2007 då de sista djuren köptes från Edith. Kaninen man "återfunnit" var mellerudskaninen.

Mellerudskaninen är en lugn och social kanin av medelstorlek. Rasen finns i två olika färger - svart vit med holländsk teckning samt albino. Man tror att rasen har haft fler färger längre tillbaka, men dessa är de två som finns kvar. 
Rasen fungerade ursprunligen som husbehovsdjur, främst för sitt kött men också vissa gånger som sällskapsdjur. 

Mellerudskaninen är en svensk lantras tillsammans med Gotlandskaninen. Djurantalet ligger idag på omkring 110 djur i vinterstall, vilket betyder att mellerudskaninen är starkt hotad som ras. Vi vill aktivit bidra till att bevara denna ras och behovet av fler som gör samma sak är stort.