Mini 4h

4H har en önskan om att alla barn ska utvecklas till ansvarstagande individer med empati och medkänsla för naturen och alla de varelser som vi delar vår jord med, stora som små.  Detta är något som kan uppnås genom att skapa förståelse för vår omvärld och hur vi på bästa sätt kan leva tillsammans med djuren och naturen. 

Mini 4H riktar sig till barn som är mellan 4 och 6 år gamla.  Här får barnen på ett kreativt och roligt sätt bekanta sig med såväl djur som natur.  Det kan handla om allt från att  borsta favoritkaninen till att studera myrorna i skogen.

Genom att känna, lukta, titta och lyssna får barnen använda sig utav kroppens alla sinnen. Vi vill göra lärandet till en lek, väcka nyfikenhet och motivation till att söka mer och ny kunskap. Vi vill också inspirera barn att bli mer engagerade och en del av något större än sig själva.

Dagen börjar alltid med upprop vid vår klubbstuga och följs sedan utav ett arbetspass som varar fram till lunch. Efter att vi ätit vår matsäck är det dags för ännu ett arbetspass. Innehållet kan variera ordentligt från dag till dag men kommer alltid att kretsa kring temat djur och natur. Dagen avslutas tillsammans i vår klubbstuga.

Kommande mini 4h-läger

Mini 4H, vecka 26.
5 dagar
Datum: 26/6 - 30/6
Tid: 9.00-12.00
Ålder: 4-6 år
Mini 4H, vecka 28.
4 dagar
Datum: 10/7 - 13/7
Tid: 9.00-12.00
Ålder: 4-6 år

från 750 kr

från 600 kr