Blogg - tankar och funderingar från 4h:are

Det är oerhört många som tror att 4H´s verksamhet är begränsad till 4H-gårdarna, men faktum är att kurser och evenemang ordnas på både regional, nationell och internationell nivå. Ett årligt evenemang som anordnas av Riksförbundet Sveriges 4H är CFK - central funktionärskurs. 

CFK är ett arrangemang som är för alla 4H-medlemmar som är över 16 år. CFK är alltså en slags kurs för ideellt engagerade i 4H, där man kan välja olika inriktningar. Vår vice ordförande Olof var på kursen och valde att gå inriktningen äventyrspedagogik, här är några ord från honom:

"Kursen handlade mycket om hur man kan bygga upp historier och utifrån det få in olika ämnen från skolan för att lösa uppdrag. Det handlade även om hur man får ihop en grupp. Mycket bra sammarbetsövningar som jag kommer ta med mig, tillbaka till gården. Detta var under nästan hela lördagen. Sedan på kvällen så var det Klövergalan. Då fick man äta trerättersmiddag samtidigt som det var underhållning. Det delades även ut priser för till exempel årets ledare, eldsjäl och anställd. Dessa kunde man nominera innan CFK. CFK var en riktigt rolig och lärorik helg. Detta är något jag tycker fler ska åka på. Det är oftast i januari. Kontakta gärna eran klubb eller länsförbund ifall du är intresserad av att åka 2018." 
 

Läs hela inlägget »

Nyligen inleddes ett samarbete mellan Sveriges 4H och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) med syfte att öka kunskap och förståelse för vikten av god hygien i gårdsmiljö. 

Smittskydd är en viktig fråga för oss på 4H-gårdarna dels eftersom att vi ofta har flera olika arter på gårdarna, men kanske främst för att vi fungerar som en mötesplats för djur och människa. Går man tillbaka i tiden var detta möte mellan människa och djur en naturlig del av vardagen. I dagens samhälle är denna interaktion inte lika vanlig och därför är det av hög vikt att man sprider kunskaper om smittrisker och hur dessa kan minskas. 

Projektet har ett "One Health"-perspektiv, vilket bl.a. syftar på att många smittämnen faktiskt cirkulerar mellan människa, djur och natur. Smittan överförs inte sällan via vatten, livsmedel eller med vektorer så som mygg och fästingar. Genom att skapa en medvetenhet om hur beroende vi faktiskt är av varandra hoppas man även att kunna sprida kunskap om hur vi på bästa sätt kan minska risker för att smittor sprids mellan exempelvis djur och männsika.

Vi på 4H är superglada och förväntansfulla över detta samarbete och hur detta kan komma att förbättra våra verksamheter! 

Läs hela inlägget »

Äntligen är nya hemsidan uppe! 

Som ni kanske märkt har hemsidan legat nere en tid, men nu finns vi återigen på internet - förhoppningsvis med en något förbättrad hemsida!

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: färsna 4h