Hitta hit

Det är lätt att ta sig till Färsna gård. Du kan ta dig hit på följande sätt: 
Med cykel eller till fots
Alt I: Ta cykelvägen (längs banvallen) som löper parallellt med Estunavägen, öster om Knutby torg. Efter 300 meter ta höger nerför brant backe, mellan de gamla grindstolparna i granit.
Alt II: Cykla Baldersgatan rakt norrut, förbi Rodengymnasiet och brandstationen. Här finns gång- och cykelbana. Den stora vita gården syns i skogsbrynet.

Med buss
Ta buss 651 från Norrtälje busstation.Bussen går nästan ända fram till gården. 

Med bil
Kör väg 76 mot Väddö, ta höger vid skylt Färsna gård. Kör 300 meter genom skogen. Parkera på anvisad plats, strax innan gården.

Färsna 4H Gård
Färsna Gård 1
761 50, Norrtälje
farsna4h@gmail.com