Styrelsen

Färsna 4H-gård drivs av en ideell styrelse. Varje år vid årsmötet väljs en ny styrelse fram - det här är årets styrelse.
Har du frågor eller ideer som rör verksamheten, medlemmar eller djuren är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Vill du veta mer om styrelsen arbete kan du hitta protokoll från våra styrelsemöten här.

Linnea Nordström
Ledamot

Lina Ytterberg
Suppleant

Louise Henter
Suppleant

Olof Segevall
Vice ordförande

Malin Thordson
Ledamot

Emma Pettersson
Suppleant

Jennifer Björling
Ledamot

Mira Blomgren
Suppleant

Vendela Wemhönder
Suppleant