Styrelsen

Färsna 4H-gård drivs av en ideell styrelse. Varje år vid årsmötet väljs en ny styrelse fram - det här är årets styrelse.
Har du frågor eller ideer som rör verksamheten, medlemmar eller djuren är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Vill du veta mer om styrelsen arbete kan du hitta protokoll från våra styrelsemöten här.

Linnea Nordström
Ledamot

Louise Henter
Suppleant

Emma Pettersson
Suppleant

Karin Broström
Ordförande

Jennifer Björling
Ledamot