Vad är 4h?

4H är en internationell, ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar i alla åldrar.

4H står för:

HUVUD för kunskap
HJÄRTA för medkänsla
HAND för färdighet
HÄLSA för ett sundare levnadssätt

Vår vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för sin omvärld. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

4H:s motto är "Lära genom att göra", och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet. 
Inom 4H arbetar vi också  aktivt enligt mottot "Av ungdomar, för ungdomar", d.v.s. våra ledare är alla unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.