Om ridverksamheten

4H:s vision är att alla barn ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande individer med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom de fyra H:na - Huvud, Hjärta, Hand, och Hälsa och 4H.s motto "Lära genom att göra". 

Denna vision återfinner ni även i ridskoleverksamheten. Vi vill i vår verksamhet skapa förståelse för hästarna som individer istället för som redskap, något som kan uppnås genom att ge våra elever kunskap om hästen, dess beteenden och dess behov. Har man denna kunskap med sig i grunden tror vi att det är lättare att respektera hästen, se till deras förutsättningar och genom detta bygga tillit till sin häst, vän och arbetskamrat. Genom att varva teoretiska moment med praktiska får våra deltagare arbeta med såväl huvud som hand i enlighet med vårt motto.
När sedan framstegen kommer, på grund av att häst och ryttare byggt upp tillit och respekt för varandra, upplever vi att såväl häst som ryttare blir lyckligare eftersom att de lyckats nå framgångarna tillsammans som ett team.

Våra grupper består alltid av få deltagare vilket gör att alla i gruppen kan bli sedda och få mer egentid. På sätt kan lättare individanpassa träningen för att alla ryttare ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar. 

På Färsna 4H arbetar vi med något vi valt att kalla för naturligt hästtänk. Vi anser att alla hästar är inte ämnade att hoppa banor eller tävlas i dressyr och därför försöker vi alltid att se till hästens förutsättningar. Vi vill se till hästen som art, ras och individ - alla hästar må vara hästar, men dem har olika individuella drag och personligheter, precis som vi människor.

Detta tänk, kan som vi upplevt det, för många ryttare vara svårt att ta i akt då man själv ofta har förväntningar och mål med sin häst och ridningen. Att kunna placera sina egna förväntningar i det andra rummet kan vara något man får jobba på under hela sitt liv. Vi upplever däremot att ryttare som klarar av att åsidosätta sina egna förväntningar och placerar hästen i första rummet, utvecklas tillsammans med sin häst på ett djupare plan och kan finna glädje i de små framstegen snarare än besvikelse för de förväntningar som inte uppfylldes.

Vi vill att våra hästar ska ha det bra och känna trygghet och tillit till oss och sin miljö. Utöver detta tänk har vi därför i största möjlig mån valt att arbeta med utrustning som är skonsam för hästarna. Därför rids exempelvis de flesta av våra hästar på bettlösa träns vare sig de rids på ridvolt eller ute i skogen.