Ridgrupper

Här nedanför kan du hitta information om våra ridgrupper och vad som förväntas av dig som deltagare i de olika grupperna. Varje år görs en övergriplig planering för hela verksamheten, men ridlärare gör även alltid en separat planering för varje ridgrupp som anpassas efter eleverna och deras önskemål.

Vill du börja rida hos oss kan du enkelt göra en intresseanmälan här!

Ridningen sker alltid utomhus på vår ridvolt eller i närområdet av gården. Det är därför viktigt att känna till att vi under extrema väderförhållanden kan behöva ställa in ridverksamheten för såväl barnen som hästarnas skull. Under vinterhalvåret ställs ridverksamheten in vid hällregn. Ridlekis ställs in vid kallare temeperaturer än -10 grader och för ridgrupperna för större barn vid -15 grader.

ridlekis

Ridlekis riktar sig till våra allra minsta ryttare (4 - 6 år). För många växer ett genuint hästintresse fram redan som liten och på 4H´s Ridlekis får barnen, under ordnade former, umgås med och lära sig mer om hästar. Barnen får här vägledning inom grunderna i hästhantering och introduktion till ridning.

Vi ser ett enormt värde i att inte enbart lära sig att rida, utan att man också lär sig om hur man hanterar hästen från marken, vad en häst behöver och hur en häst fungerar. Därför är halva lektionstiden vigt åt hästhantering och den andra halvan till ridning. Deltagarna på Ridlekis får alltid lära sig t.ex. hur man leder en häst, vilka borsta man ska använda till vad och hur man sadlar och tränsar. I ridningen tränar vi på att hitta balansen på hästryggen, följa med i hästens rytm samt tränar på att starta, stanna och styra hästen. 

Kunskapskrav
För att delta på ridlekis krävs endast ett hästintresse. Tanken med Ridlekis är nämligen att lägga en solid grund för att kunna forsätta att rida i någon av våra juniorgrupper.
Ur säkerhetssynpunkt önskar vi däremot att förälder alltid deltar vid lektionerna. Detta på grund av att barn i denna ålder generellt har dålig reaktionsförmåga och inte har hunnit bygga upp tillräcklig styrka för att klara av att parera tvära stopp eller kast. 

Nybörjargrupp

Nybörjargruppen finns till för barn som är äldre än Ridlekisdeltagarna (från 7 år) men som ännu inte har någon egentlig rid- eller hästvana. Nybörjargruppen varvar praktiska hästhanteringsmoment med ridning och teori, likt ridlekisgrupperna. Däremot är generellt inlärningsförmågan och kroppskontrollen något bättre hos äldre barn vilket gör att nybörjargruppens utvecklingshastighet är något högre än ridlekisgruppens. Givetvis anpassas innehållet efter deltagarna och deras förutsättningar.

Nybörjargruppen ska fungera som en sluss till juniorgrupperna. Här får deltagarna lära sig grunderna inom hästhantering - hur man leder hästen, sadlar och tränsar - men stort fokus ligger också på att lära sig behärska ridningen och att kunna kontrollera hästen från ryggen på egen hand. Ridturerna hålls både vår lilla ridvolt men också på runt träd och över stockar ute skogen.

Kunskapskrav
För att börja i en nybörjargrupp krävs inga förkunskaper. Vi vill här att förälder kan delta vid lektionerna som stöd för deltagarna. I början kan det nämligen vara svårt att få ihop alla bitar på egen hand, då det är många saker att göra på en och samma gång.

Juniorgrupp

När du kan rida utan ledare i såväl skritt som trav är det dags att gå vidare till någon utav våra juniorgrupper. Här får ryttarna möjlighet att utvecklas ytterligare. Vi tränar upp vår balans på hästryggen, vår kondition och styrka. Alla dessa element är grundläggande för att ta sig vidare i sin ridning. Juniorgrupperna anpassas i största möjliga mån efter ryttarna i gruppen. Vi tränar exempelsvis på att få en bra sits för att störa hästen så lite som möjligt. Vi tränar på olika ridvägar och börjar förbereda oss för att klara av galoppen. 
Deltagarna i juniorgrupperna delas in efter vilken nivå deltagarna ligger på. Vi försöker alltid att ha deltagare som ligger på ungefär samma kunskapsnivå i samma grupper. Allt eftersom kunskapsnivån hos deltagarna höjs kommer också nivån på ridningen att höjas och fler nya moment kommer att vävas in, som t.ex. hoppning, dressyr och förmågan att rida en häst eller ponny efter dens förutsättningar. Det sistnämnda är något som vi upplever kräver oerhört mycket utav ryttaren då det kan innebära att man får lägga sina egna förväntningar åt sidan för att istället lyssna på hästen och skapa en förståelse för denne och dennes förmågor.

Under varje termin hålls några teorilektioner. Vi anser att en god ryttare inte enbart är duktig på att rida utan att man också har goda kunskaper om hästhållning samt en väldig respekt för vad hästen är och hur de fungerar och upplever världen. Genom att, som ryttare, vara ödmjuk emot detta tror vi att man kan bygga en enorm tillit till sin häst och att man med hjälp utav denna tillit kan nå höjder tillsammans som man inte trodde var möjliga.

Kunskapskrav
För att kunna börja i en juniorgrupp måste du som minimikrav kunna rida på egen hand i skritt och trav. Vi försöker alltid få en sådan gruppsammansättning att alla deltagare ligger på ungefär samma nivå. Detta för att vi vill ge alla en möjlighet till personlig utvecking. Vi vill inte att någon ska hållas tillbaka.